Skip to main content

Sosiaali- ja terveysalojen YAMK-tutkintojen tiedonhaun opas: Lehtiartikkelit

E-aineistojen käyttö

Diakin opiskelijat ja henkilökunta saavat kirjaston hankkimat e-aineistot käyttöönsä Diakin verkossa olevilla koneilla. Aineistojen etäkäyttö Diakin verkon ulkopuolella edellyttää kirjautumista Diakin verkkotunnuksilla. Kirjaston hankkimat maksulliset e-aineistot tunnistaa keltaisesta lukko-symbolista. Osa aineistoista on vapaasti verkossa kaikkien käytettävissä.

e-lehdet Diakissa (A-Z -lehtilista)

Diakin e-lehtien A-Z -listasta    löytyy n.10 000 tieteellistä lehteä. A-Z -listasta pääset tarkistamaan, onko Diakilaislla lukuoikeus etsimääsi lehteen. Jos hakukone löytää  etisimäsi lehden, klikkaa  -symbolia, niin saat näkyviin SFX-palveluvalikon, joka tarjoaa joko linkin kokotekstiin tai kirjastoluetteloihin, joista voit etsiä kirjaston, jossa painettu versio ko. lehdestä on saatavana.

Google Scholar

Google Scholar Search

Sanastoja tiedonhaun tueksi

Tarkista käyttämäsi hakusanat asiasanastoista. Asiasanoilla kuvaillaan artikkelien sisältöä ja niiden tarkoituksena on helpottaa tiedon löytymistä tietokannasta.

Painetut lehdet

Finnan kautta pääset tarkistamaan tuleeko etsimäsi lehti Diakin kirjastoon.

Mediciin kerätään artikkeliviitteitä noin 80 suomalaisesta lääke- ja hoitotieteellisestä julkaisusta. Osasta viitteitä on linkit kokoteksteihin.

Kotimaiset elehdet

Elektra sisältää kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita. Kokoelmaan kuuluu yli 30.000 artikkelia, jotka ovat saatavilla pääosin pdf-muodossa. Osa lehdistä päivittyy jatkuvasti, osasta mukana on vain vanhoja vuosikertoja.

Ulkomaiset e-lehdet

Diakiin hankittuja ulkomaisia elektronisia lehtiä pääset lukemaan Finna-hakuportaalin tarkennetun haun tai tietokannat a-z -listauksen  kautta. Joissakin lehdissä on embargo sääntö eli lehti tulee luettavaksi sähköisenä myöhemmin kuin painettu versio. Embargo aika vaihtelee eri lehdissä ja maininta siitä löytyy lehden kohdalta. Nelliportaalin lehtivalinnassa pääset hakemaan lehtiä nimen mukaan tai etsimään aihealueittain.

Osa tieteellisistä aikakauslehdistä on luettavissa myös vapaasti internetissä.

Directory of Open Access Journals

Nordic Journal of Nursing Research (ent. Vård i Fokus) -lehden uusimmat artikkelit

Loading ...

Keskeisiä alan lehtiä

Painettuja lehtiä:

Elektronisia lehtiä:

Sanomalehtiä

Tieteellisten lehtien ja artikkelien arvionti