Skip to main content

Sosiaali- ja terveysalojen YAMK-tutkintojen tiedonhaun opas: Tietokannat

E-aineistojen käyttö

Diakin opiskelijat ja henkilökunta saavat kirjaston hankkimat e-aineistot käyttöönsä Diakin verkossa olevilla koneilla. Aineistojen etäkäyttö Diakin verkon ulkopuolella edellyttää kirjautumista Diakin verkkotunnuksilla. Kirjaston hankkimat maksulliset e-aineistot tunnistaa keltaisesta lukko-symbolista. Osa aineistoista on vapaasti verkossa kaikkien käytettävissä.

Linkki FinELib -aineistojen käyttöehtoihin

Sanastoja tiedonhaun tueksi

Tarkista käyttämäsi hakusanat asiasanastoista. Asiasanoilla kuvaillaan artikkelien sisältöä ja niiden tarkoituksena on helpottaa tiedon löytymistä tietokannasta.

Monikielinen sanakirjapalvelu ja englanninkielen tarkistin

Keskeisiä kotimaisia tietokantoja

Loading ...

Keskeisiä ulkomaisia terveys- ja sosiaalialan tietokantoja

Loading ...

Lakitietopalveluja

Eduskunnan kirjasto laatii tietopaketteja, joihin kootaan keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineistoa.

Loading ...

RefWorks (uusi) - Ohjeita käyttöön