Skip to main content

Sosiaali- ja terveysalojen YAMK-tutkintojen tiedonhaun opas: Opinnäytteet

Ohjeita opinnäytetyön tekijälle

 

Kokeile Google Scholaria!

Google Scholar löytää vapaasti verkossa olevat opinnäytetyöt ja väitöskirjat kattavasti.

Google Scholar Search

HTA-opas systemaattiseen kirjallisuushakuun

Diakin opinnäytetyöt

Elektroniset opinnäytetyöt

Ammattikorkeakoulujen elektroniset opinnäytetyöt ja julkaisut löytyvät Theseus -julkaisuarkistosta. Diakin elektroniset opinnäytetyöt on tallennettu Theseukseen syksystä 2009 alkaen.

Diakin elektroniset opinnäytetyöt Theseuksessa

Muiden korkeakoulujen opinnäytetöitä

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen elektroniset opinnäytetyöt ja julkaisut löytyvät kattavasti Theseuksesta.

Suomalaisten yliopistojen opinnäytetöitä ja väitöskirjoja voit etsiä Melindasta.

Tarkimmat tiedot opinnäytetöistä ja julkaisuista löydät korkeakoulujen omilta sivuilta ja julkaisuarkistoista. Terveysalojen pro gradu -töitä ja väitöskirjoja:

Itä-Suomen yliopiston julkaisut

E-Thesis (Helsingin yliopiston elektroniset opinnäytteet)

TamPub (Tampereen yliopiston julkaisuarkisto)

Oulun yliopiston väitöskirjoja

Doria (mm. Turun yliopiston julkaisuja ja väitöskirjoja)