Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

KEH02

Aaltola, J. & Valli, R. (2010 tai uudempi). Ikkunoita tutkimusmetodeihin. virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu. (3. uud. ja täyd. p. tai uudempi) Jyväskylä: PS-Kustannus.
Saatavuus Diakin kirjastossa

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus.
Saatavuus Diakin kirjastoissa
Saatavuus verkkoaineistoon

Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M.L., & Kärjä, A.-V. toim. (2015). Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. (Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura Julkaisuja Tiede 170). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
Saatavuus Diakin kirjastossa

Saavutettavuusseloste