Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

KIR1 Kirjoitustulkkaus 1

 • Lauren, S. (2006). Kielen sisäinen tulkkaus. Teoksessa N. Hytönen & T. Rissanen. Käden käänteessä (Luku 13).  Helsinki: Finn Lectura. Luku 13.
  Saatavuus Turun amk:n kirjastossa
  Saatavuus Diakin kirjastossa
 • Tiittula, L. (2006). Voiko kirjoitettua puhetta ymmärtää. Puhe ja kirjoitus limittyvät kirjoitustulkkauksessa. Teoksessa A. Pajunen ja H. Tommola (toim.). XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 2005. Tampere Studies in Language, Translation and Culture. Series B 2. Tampere University Press. S. 170 - 187. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/65720
 • Tiittula, L. (2010). Miten kirjoitustulkkaus välittää puheen affektiivisuutta? Teoksessa Nissilä, Niina & Siponkoski, Nestori (eds), Kieli ja tunteet. VAKKI Symposium XXX, Vaasan Yliopisto, pp. 326-337. Saatavuustiedot Finna.fi:ssä
 • Hakulinen, A. (2002). Ovatko puhuttu ja kirjoitettu kieli erkaantuneet toisistaan. Esitelmä Suomen kielen lautakunnan syysseminaarissa Nykysuomi ja sen huolto 11.10.2002. Saatavana Kotuksen sivuilla
 • Tanhuamäki, M. & Tiittula, L. (2011). Tulkkauksen kautta yhdenvertaisuuteen: kirjoitustulkkauksen haasteet tasavertaiselle viestinnälle. Teoksessa M. Johansson, P. Nuolijärvi, R. Pyykkö (toim), Kieli työssä: Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt (sivut 190-217). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Saatavuus kirjastossa
 • Salakari, V. (2008). Miten kirjoitustulkkauksessa syntyvä tulke eroaa puheesta ja miksi? Pro gradu. Tampereen yliopisto https://trepo.tuni.fi/handle/10024/78776
 • Tanhuamäki, M. (2008). Kirjoitustulkkauksen laadun arviointi laatukriteerien avulla. Pro gradu. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/78863
 • Mäkiranta, S. (2006). Asiasisällön välittyminen kirjoitustulkkauksessa. Pro gradu. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/93596

Saavutettavuusseloste