Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät opinnot 1

KIS1 Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät opinnot 1

  • Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5., uud. p.) Finna.fi -tulokset >
  • Stenberg, K. 2001. Riittävän hyvä opettaja s.19–45, 53-81 Finna.fi -tulokset >
  • Määttä, Paula.1999 tai 2001. Perhe asiantuntijana: Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt Juva: Gummerrus. (soveltuvin osin) Finna.fi -tulokset
  • Byman, R. 2000. Voiko motivaatiota opettaa? Teoksessa Kansanen, P & Uusikylä, K. (toim.) Luovuutta motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia. Jyväskylä: Ps-kustannus Finna.fi -tulokset >
  • Davis, Hilton. 2003. Miten tukea sairaan tai vammaisen lapsen vanhempia (s. 9-15, 56-67) Finna.fi -tulokset >
  • Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Finlex >
  • Autio, Linn. 2016. Tavoitteena toimiva yhteistyö. - Katsaus kommunikaatio-ohjaajien ja puheterapeuttien yhteistyöhön. Saatavilla Theseuksessa >
  • Koski, Sohvi & Koskiniemi, Tanja. 2011. Yhteistyön avaimet. Toimintamalli tukiviittomaopettajien ja puheterapeutin moniammatilliseen yhteistyöhön. Saatavilla Theseuksessa >
  • Kojonen, Niina. 2013. Moniammatillinen yhteistyö ja keskitetty kokonaispalvelu kommunikaatio-opetuksessa Saatavilla Theseuksessa >

Saavutettavuusseloste