Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

TUV1 Tulkin etiikka ja ammatillisuus

Perusoppimateriaali (pakollinen):

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. (2013). Asioimistulkin ammattisäännöstö. Saatavilla https://www.sktl.fi/@Bin/316510/Asioimistulkin_ammattissa%CC%88a%CC%88nno%CC%88sto%CC%88_ilman_kuuloliittoa.pdf

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. (2016). Oikeustulkin etiikka. Saatavilla https://www.sktl.fi/@Bin/952493/Oikeustulk.16.pdf

Vuori, J. (2013). Se on siinä. Asioimistulkit monikulttuurisessa tilassa. Teoksessa K. Koskinen (toim.). Tulkattu Tampere (s. 126-160). Tampere: Tampere University Press. Saatavuustiedot Finna.fi:ssä
 
Viljanmaa, A. 2018. Inhimillinen tekijä: tunteet asioimistulkin työssä. Teoksessa K. Koskinen., J. Paananen, J. Vuori & A. Leminen. (2018). Asioimistulkkaus: Monikielisen yhteiskunnan arkea  (s. 121-156). Tampere: Vastapaino. Saatavuustiedot Finna.fi:ssä
 
Laitinen, P. (2010). Viittomakielen tulkin ammatillisuus pitkäkestoisessa harrastustulkkauksessa. (Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, viittomakielen tulkin koulutusohjelma.) Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005179453
 
Kirjatenttiin em. perusoppimateriaalin lisäksi:
 
Kalela, E. (2010). Etiikka tulkkaustilanteessa viittomakieli- ja kuulovammaisalalla. Helsinki: Kuuloliitto. 
Saatavilla https://www.kuuloliitto.fi/wp-content/uploads/2017/03/etiikka_tulkkaustilanteissa.pdf 
 
Koskinen, K. (2018). Ruumiillinen ja affektiivinen pääoma asioimistulkin tunnetyössä. Teoksessa K. Koskinen., J. Paananen, J. Vuori & A. Leminen. (2018). Asioimistulkkaus: Monikielisen yhteiskunnan arkea  (s. 157-184). Tampere: Vastapaino. Saatavuustiedot Finna.fi:ssä
 
Kinnunen, T. & Vik-Tuovinen, G-V. (2011). Oikeustulkin työ – yhteistyön etiikkaa. Teoksessa N. Nissilä & N. Siponkoski (toim.) Kieli ja etiikka: Vakki-symposium XXXI (s. 141-152). (Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut N:o 38). Verkkoaineistoon >>
 
International Federation of Translators. (2012). Kenttäopas konfliktialueilla työskenteleville siviilikääntäjille, tulkeille ja heidän asiakkailleen. Saatavilla https://www.fit-ift.org/wp-content/uploads/2011/11/T-I_Field_Guide_2012_Finnish.pdf
 
Päivitetty 15.9.2020

Saavutettavuusseloste