Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sosiaaliala: Opinnäytteet

Kokeile Google Scholaria!

Google Scholar löytää vapaasti verkossa olevat opinnäytetyöt ja väitöskirjat kattavasti.

Google Scholar Search

Diakin opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt verkossa

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja verkkojulkaisuja löytyy Theseus -julkaisuarkistosta. Diakin  opinnäytetyöt on tallennettu Theseukseen syksystä 2009 alkaen.

Diakin opinnäytetyöt Theseuksessa

Muiden korkeakoulujen opinnäytetöitä

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen elektroniset opinnäytetyöt ja julkaisut löytyvät kattavasti Theseuksesta tai kansallisesta Finnasta.

Suomalaisten yliopistojen opinnäytetöitä ja väitöskirjoja voit etsiä Finnasta.

Tarkimmat tiedot opinnäytetöistä ja julkaisuista löydät korkeakoulujen omilta sivuilta ja julkaisuarkistoista. Terveysalojen pro gradu -töitä ja väitöskirjoja:

Itä-Suomen yliopiston julkaisut

E-Thesis (Helsingin yliopiston elektroniset opinnäytteet)

Trepo (Tampereen yliopiston julkaisuarkisto)

Jultika (Oulun yliopiston julkaisuarkisto)

RefWorks (uusi) - Ohjeita käyttöön

Saavutettavuusseloste