Siirry pääsisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Tieteellinen artikkeli

Tieteelliset artikkelit

Tieteellisiä artikkeleita julkaistaan tieteellisissä lehdissä tai aikakauskirjoissa. Artikkeleissa tutkijat, esim. väitöskirjantekijät, kuvaavat tutkimustensa tai kehittämishankkeidensa toteutusta ja tuloksia. Tieteellisissä julkaisuissa julkaistavat artikkelit joutuvat ensin läpäisemään nimetyn arvioitsijoiden joukon tarkastuksen ja mikäli artikkeli sen läpäisee, se saa julkaisuluvan (vertaisarvionti, referee, engl. peer review). Tällä tavoin pidetään huoli julkaisun tieteellisyydestä ja siinä julkaistavan tutkimuksen tasosta.

Tieteellisen tutkimusartikkelin yleinen rakenne: 1.Otsikko 2.Kirjoittaja/-t 3.Tiivistelmä (abstrakti) 4.Johdanto, tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite 5.Käytetty metodi, käytetty menetelmä(t) 6.Tekstin sisällä lähde-/viitemerkinnät 7.Tulokset 8.Pohdinta/johtopäätökset 9.Lähdeluettelo

Esimerkkejä tieteellisistä artikkeleista:

Hynynen, R., TtM., Paavilainen, E., TtT., Kylmä, Jari, FT, TtL, & Lepistö, S., TtT. (2015). Nuorten näkemyksiä kuritusväkivallan syistä ja seurauksista / Adolescents' perceptions of corporal punishment: Its reasons and consequences. Hoitotiede, 27(2), 93-103. (Artikkelin lukeminen vaatii kirjautumisen Diakin tunnuksilla)

Virtanen, Minna 2006. Kaukosäädin vai lenkkitossut? Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä. Janus 14(2), 153-166.

Artikkeleiden haku kannattaa aloittaa tietokannoista. Kotimaisia, suomenkielisiä, artikkeleita on seuraavissa tietokannoissa:

Tietokannasta saat viitteen, missä lehdessä jokin artikkeli on. Sen jälkeen sinun on selvitettävä, missä lehti luettavissa eli täytyykö sinun mennä kirjastoon lukemaan artikkeli painetusta lehdestä vai onko lehti luettavissa Internetin kautta. Moniin tietokantoihin on talletettu artikkelin viitetietohin myös linkki, jonka kauttaa pääset lukemaan artikkelin. Klikkaamalla  -symbolia (tai joissain tietokannoissa SFX-painike) saat näkyviin SFX-palveluvalikon, joka tarjoaa linkin joko kokotekstiin tai kirjastoluetteloihin, joista voit etsiä kirjaston, jossa painettu versio ko. lehdestä on saatavana.

Tieteellisiä tutkimusartikkeleita löytyy esim. seuraavista julkaisuista:

 • Aikuiskasvatus
 • Diakonian tutkimus
 • Gerontologia
 • Hoitotiede
 • Janus
 • Kasvatus
 • Kuntoutus
 • NMI Bulletin
 • Nuorisotutkimus
 • Psykologia
 • Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
 • Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
 • Sosiologia
 • Teologinen aikakauskirja
 • Tutkiva hoitotyö
 • Työelämän tutkimus
 • Yhteiskuntapolitiikka

On hyvä huomata, että ko. tieteellisissä julkaisuissa ja aikakauskirjoissa on myös muunlaisia artikkeleita, esim. kirjaesittelyjä, joten julkaisua selatessaan täytyy etsiä sieltä nimenomaan tieteellisiä artikkeleja.

Painetut lehdet

Diakin Finna-verkkopalvelun kautta pääset tarkistamaan tuleeko etsimäsi lehti Diakin kirjastoon vai onko se luettavissa verkossa.

Mediciin kerätään artikkeliviitteitä noin 80 suomalaisesta lääke- ja hoitotieteellisestä julkaisusta. Osasta viitteitä on linkit kokoteksteihin.

Kotimaiset elektroniset lehdet

Ulkomaiset elektroniset lehdet

Diakiin hankittuja ulkomaisia elektronisia lehtiä pääset lukemaan  Finna-verkkopalvelun kautta. Joissakin lehdissä on embargo sääntö eli lehti tulee luettavaksi sähköisenä myöhemmin kuin painettu versio. Embargo aika vaihtelee eri lehdissä ja maininta siitä löytyy lehden kohdalta. Nelliportaalin lehtivalinnassa pääset hakemaan lehtiä nimen mukaan tai etsimään aihealueittain.

Osa tieteellisistä aikakauslehdistä on luettavissa myös vapaasti internetissä.

Directory of Open Access Journals

Saavutettavuusseloste