Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Keskeisiä terveysalan lehtiä

Painettuja lehtiä: (linkit kirjastoluetteloon)

Elektronisia lehtiä:

Tieteellinen artikkeli

Tieteelliset artikkelit

Tieteellisiä artikkeleita julkaistaan tieteellisissä lehdissä tai aikakauskirjoissa. Artikkeleissa tutkijat, esim. väitöskirjantekijät, kuvaavat tutkimustensa tai kehittämishankkeidensa toteutusta ja tuloksia. Tieteellisissä julkaisuissa julkaistavat artikkelit joutuvat ensin läpäisemään nimetyn arvioitsijoiden joukon tarkastuksen ja mikäli artikkeli sen läpäisee, se saa julkaisuluvan (vertaisarvionti, referee, engl. peer review). Tällä tavoin pidetään huoli julkaisun tieteellisyydestä ja siinä julkaistavan tutkimuksen tasosta.

Tieteellisen tutkimusartikkelin yleinen rakenne: 1.Otsikko 2.Kirjoittaja/-t 3.Tiivistelmä (abstrakti) 4.Johdanto, tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite 5.Käytetty metodi, käytetty menetelmä(t) 6.Tekstin sisällä lähde-/viitemerkinnät 7.Tulokset 8.Pohdinta/johtopäätökset 9.Lähdeluettelo

Esimerkkejä tieteellisistä artikkeleista:

Hynynen, R., TtM., Paavilainen, E., TtT., Kylmä, Jari, FT, TtL, & Lepistö, S., TtT. (2015). Nuorten näkemyksiä kuritusväkivallan syistä ja seurauksista / Adolescents' perceptions of corporal punishment: Its reasons and consequences. Hoitotiede, 27(2), 93-103. (Artikkelin lukeminen vaatii kirjautumisen Diakin tunnuksilla)

Virtanen, Minna 2006. Kaukosäädin vai lenkkitossut? Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä. Janus 14(2), 153-166.

Artikkeleiden haku kannattaa aloittaa tietokannoista. Kotimaisia, suomenkielisiä, artikkeleita on seuraavissa tietokannoissa:

Tietokannasta saat viitteen, missä lehdessä jokin artikkeli on. Sen jälkeen sinun on selvitettävä, missä lehti luettavissa eli täytyykö sinun mennä kirjastoon lukemaan artikkeli painetusta lehdestä vai onko lehti luettavissa Internetin kautta. Moniin tietokantoihin on talletettu artikkelin viitetietohin myös linkki, jonka kauttaa pääset lukemaan artikkelin. Klikkaamalla  -symbolia (tai joissain tietokannoissa SFX-painike) saat näkyviin SFX-palveluvalikon, joka tarjoaa linkin joko kokotekstiin tai kirjastoluetteloihin, joista voit etsiä kirjaston, jossa painettu versio ko. lehdestä on saatavana.

Tieteellisiä tutkimusartikkeleita löytyy esim. seuraavista julkaisuista:

On hyvä huomata, että ko. tieteellisissä julkaisuissa ja aikakauskirjoissa on myös muunlaisia artikkeleita, esim. kirjaesittelyjä, joten julkaisua selatessaan täytyy etsiä sieltä nimenomaan tieteellisiä artikkeleja.

Painetut lehdet

Diakin Finna-verkkopalvelun kautta pääset tarkistamaan tuleeko etsimäsi lehti Diakin kirjastoon vai onko se luettavissa verkossa.

Mediciin kerätään artikkeliviitteitä noin 80 suomalaisesta lääke- ja hoitotieteellisestä julkaisusta. Osasta viitteitä on linkit kokoteksteihin.

Arto on kotimainen artikkeliviitetietokanta. Sen avulla voit etsiä lehtiartikkeleiden viitetietoja.

Ulkomaiset elektroniset lehdet

Diakiin hankittuja ulkomaisia elektronisia lehtiä pääset lukemaan  Finna-verkkopalvelun kautta. Joissakin lehdissä on embargo sääntö eli lehti tulee luettavaksi sähköisenä myöhemmin kuin painettu versio. Embargo aika vaihtelee eri lehdissä ja maininta siitä löytyy lehden kohdalta. Nelliportaalin lehtivalinnassa pääset hakemaan lehtiä nimen mukaan tai etsimään aihealueittain.

Osa tieteellisistä aikakauslehdistä on luettavissa myös vapaasti internetissä.

Directory of Open Access Journals

Keskeisiä sosiaalialan lehtiä

 

Suomenkielisiä verkkolehtiä:

 

Englanninkielisiä verkkolehtiä:

Saavutettavuusseloste