Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ja käytännöt Diakissa

Avoin tiede ja tutkimus perustuu Diakissa Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekarttaan (2014). Diak on sitoutunut Suomen Akatemian laatimiin avoimen tieteen ja tutkimuksen suosituksiin. Lisäksi Diak on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaan hyvän tieteellisen käytönnön ohjetta (HTK). Tavoitteena on edistää avoimia toimintamalleja työelämän kehittämisessä ja tutkimuksessa.

Diakin julkaisutoiminta ja avoimuus

Diakin julkaisutoiminta toteuttaa avoimen ATT:n käytäntöjä ja periaatteita. Lähes kaikki julkaisut on luettavissa ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-julkaisuarkistossa. Avoimuus on tärkeä periaate myös kanavissa, joissa julkaisemme tiiviimpiä verkkotekstejä asiantuntijoiltamme.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Näkyvimmät avoimen tieteen muodot ovat tutkimustulosten avoin julkaiseminen, tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Tutustu aiheeseen Avoin tiede ja tutkimus -sivuilla.

Theseus

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on antanut julkaisujen tallentamisesta Open Access -lausuman, jossa neuvosto suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koulutus

Ajankohtaista@Avoin Tiede