Skip to main content

Julkaisuopas: Avoin tiede ja tutkimus (ATT)

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ja käytännöt Diakissa

Avoin tiede ja tutkimus perustuu Diakissa Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekarttaan (2014). Diak on sitoutunut Suomen Akatemian laatimiin avoimen tieteen ja tutkimuksen suosituksiin. Lisäksi Diak on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaan hyvän tieteellisen käytönnön ohjetta (HTK).

Tervetuloa!

Tämän Julkaisuoppaan eri välilehdillä käsitellään julkaisemista Diakissa, Open Access-käytänteitä, rinnakkaistallentamista ja avointa tiedettä ja tutkimusta. Opas on tarkoitettu Diakin kehittäjille, tutkijoille ja julkaisijoille. Oppaasta saat myös apua ja työvälineitä kirjoittamisen tueksi. 

  

Open access

Mikä Open Access?

Open Access tarkoittaa tieteen avointa saatavuutta. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi.

Miksi Open Access?

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi.

 

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Näkyvimmät avoimen tieteen muodot ovat tutkimustulosten avoin julkaiseminen, tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Tutustu aiheeseen Avoin tiede ja tutkimus -sivuilla.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koulutus

Avoin tiede ja kuvien käyttö

Theseus

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on antanut julkaisujen tallentamisesta Open Access -lausuman, jossa neuvosto suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa.

Ajankohtaista@Avoin Tiede