Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin tiede ja tutkimus

CC-lisenssit

Avoin tiede suosittelee Creative Commons (CC) -lisenssien käyttöä. Creative Commons tarkoittaa sitä, että teoksen tekijä jakaa omia oikeuksiaan teoksien käyttäjille helpottaakseen oman tuotoksensa käyttöä esim. opetuksessa tai tutkimuksessa. Creative Commons -lisenssin käyttö ei siis merkitse luopumista omista oikeuksista vaan sitä, että antaa toisille oikeuden teosten hyödyntämiseen itse määrittelemillään ehdoilla. Avoimen tieteen suosittelema Creative Commons -lisenssi on CC-BY (CC-Nimeä).

Avoin tiede ja kuvien käyttö

ORCID-tutkijatunniste

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) tarjoaa sinulle pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen. Se on numerosarja, jonka avulla voit erottua muista tutkijoista.

Mitä hyötyä tunnisteesta on?

Voit luoda oman tutkijatunnisteesi ORCIDin omilla sivuilla.

Julkaisujen arviointi

Vaikuttavuuskerroin (impact factor). Tieteellisten aikakauslehtien keskinäistä paremmuutta voidaan arvioida vaikuttavuuskertoimien avulla. Mitä suurempi vaikuttavuuskerroin, sitä enemmän lehdessä ilmestyneet artikkelit ovat saaneet viittauksia. Suurimmat vaikuttavuuskertoimet ovat lääketieteen lehdillä ja suurilla tieteen yleislehdillä kuten Science and Nature.

H-indeksi (Hirch-indeksi). Kvalitatiivinen mittari jolla pyritään arvioimaan samanaikaisesti tutkijan julkaisutehokkuutta ja hänen julkaisujensa merkittävyyttä. H-indeksi on tietokantakohtainen eli se lasketaan vain ko. tietokantaan sisältyvistä viittauksista.

Altmetriikka (altmetrics) on bibliometriikan uusi suuntaus, jossa mitataan yksittäisten artikkelien näkyvyyttä sosiaalisessa verkossa: twitterissä, facebookissa, blogeissa, tutkijaverkostoissa. Tarkoituksena on löytää vastauksia siihen, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt.

 

Julkaisujen arvioinnin välineitä

Predator eli saalistajakustantajat

Avointen lehtien suosion kasvaessa on markkinoille ilmestynyt julkaisijoita, joiden tavoitteena on lähinnä artikkelien julkaisumaksujen kerääminen tutkijoilta. Näitä julkaisijoita on alettu kutsua ’saalistajiksi’ (predators). Epäilyttäviä lehtiä ja kustantajia on kuitenkin olemassa. Niiden tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi:

  • lehti kalastelee artikkeleita tutkijoilta sähköpostilla
  • samalla julkaisijalla on lukuisia avoimia lehtiä, joista osa ei ole julkaissut artikkeleita lainkaan
  • kustantajan sivuilla ei ole kerrottu julkaisumaksun suuruutta
  • kustantaja antaa epärealistisen kuvan vertaisarviointiprosessista (esim. sen kestosta)
  • lehden toimituskunnan yhteystietoja ei ole annettu
  • lehdellä voi olla keksitty toimituskunta
  • lehden nimi tai logo ovat hyvin samankaltaiset kuin tunnustetulla alan huippulehdellä
  • lehdellä voi olla valheellinen impact factor

Jos epäilet lehteä epäasialliseksi, voit tarkistaa löytyykö tietoa esimerkiksi lehden päätoimittajasta ja toimituskunnasta. Googlaamalla voit löytää myös kollegoiden keskustelua kyseisestä julkaisukanavasta.

Saavutettavuusseloste