Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Kypsyysnäyte

Vuoden 2016 versio

*Kypsyysnäyte*

Kypsyysnäyte

Anna Liisa Karjalainen

Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, jolla hän osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa (A 1129/2014, 8 §). Englanninkielisissä koulutuksissa kypsyysnäyte kirjoitetaan englanniksi.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty esitarkastukseen. Jos opinnäytetyö on tehty pari- tai ryhmätyönä, jokainen tekijä kirjoittaa oman kypsyysnäytteensä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilanteessa. Aikaa kirjoittamiseen on 120 minuuttia. Kirjoittaja saa aiheen, josta hän kirjoittaa esseen. Mikäli aihetta ei ole muotoitu valmiiksi otsikoksi, kirjoittajan tulee laatia otsikko itse.

Kypsyysnäytteessä kirjoittaja osoittaa hallitsevansa sisällöllisesti, menetelmällisesti ja kielellisesti sen asiakokonaisuuden, josta hän on laatinut opinnäytetyönsä. Esseen tulee olla johdonmukainen ja ehjä kokonaisuus, jossa on esseelle tyypillisinä rakenteina otsikko, aloitus, asian käsittely ja lopetus. Kappalejako tulee osoittaa selvästi tyhjällä rivillä kappaleiden välissä. Väliotsikoita ei käytetä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan asiatyylillä ja täydellisillä virkkeillä. Lyhenteitä ja luetelmia vältetään. Lähdeviitteitä ei merkitä.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kypsyysnäyte kirjoitetaan joko medialle tai työyhteisölle suunnattuna tiedotteena. Siinä tulee olla informatiivinen otsikko ja sisällön tulee keskittyä niihin opinnäytetyön tuloksiin, jotka ovat uutisoinnin tai työyhteisön kannalta kiinnostavia.

Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty tai hylätty -periaatteella. Opinnäytetyötä ohjannut opettaja arvioi sisällön ja suomen kielen opettaja esseen kielen ja rakenteen.

Tutkintolautakunta päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita asetuksen 1129/2014 8. §:ssä tarkoitettua kielitaitoa. Vapautuksen kriteerit määritellään tarkemmin ohjeessa Kieliopintojen/kielitaitovaatimusten vapautuskäytännöt Diakissa (pdf).

Lähteet

A 1129/2014. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129

Saavutettavuusseloste