Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Toista korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan opinnäytetyö

Vuoden 2016 versio

Toista korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan opinnäytetyö

Paula Koistinen ja Mika Alavaikko

Pääperiaate:

Suoritettavan tutkinnon opinnäytetyötä ei voida kokonaan korvata (ahotoida) aikaisempaan tutkintoon tehdyn opinnäytetyön perusteella, mutta joissakin tilanteissa aikaisempaa opinnäytetyötä voidaan hyödyntää uudessa opinnäytetyössä ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla seuraavia periaatteita noudattaen:

Aikaisempaa opinnäytetyötä voi hyödyntää, jos:

 • aikaisempi opinnäytetyö on korkeintaan 10 vuotta vanha
 • aikaisempi opinnäytetyö on tehty samalta tai lähialalta
 • aikaisempi opinnäytetyö täyttää hyväksiluettavalta osalta nykyisen koulutuksen osaamisvaatimukset

Aikaisemmasta opinnäytetyöstä voi hyödyntää: teoriaosaa / tutkimusmenetelmäosaa / opinnäytetyön kokonaisuutta

Opinnäytetyön aihe ja muoto:

Päätös aikaisempaan tutkintoon tehdyn opinnäytetyön käyttämisestä osana uuden tutkinnon opinnäyteprosessia pohjautuu opiskelijan aloitteellisuuteen:

 • opiskelija tekee yhteenvedon (4–5 sivua) aikaisemmasta opinnäytetyöstään: esim. aihe, teoria, menetelmä, aineisto, keskeiset tulokset
 • opiskelija kuvaa, mitä osaamista hän on saanut aikaisemman opinnäytetyönsä prosessista
 • opiskelija tekee esityksen uudesta opinnäytetyöstään ja perustelee esityksensä sillä, mitä uutta osaamista tulee saamaan uuden opinnäytetyön prosessistaan
 • esityksestä selviää, mitä osia (käsitteistö, menetelmä, jne.) aikaisemmasta opinnäytetyöstään opiskelija aikoo käyttää
 • esityksestä selviää uusien osien sisältö pääpiirteissään
 • opiskelija toimittaa opinnäytetöistä vastaavalle opettajalle tai opolle em. dokumentin ja liittää mukaan aikaisemman opinnäytetyönsä

Opinnäytetöistä vastaava opettaja/opo toimittaa dokumentit opinnäytetyön ohjaajalle.

Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy tai hylkää opiskelijan esityksen.

Aikataulu:

 • opiskelija tekee esityksensä uudesta opinnäytetyöstä 1 kuukauden kuluessa opintojensa alkamisesta, mikäli tavoitteena on aloittaa opinnäytetyön tekeminen heti opintojen alussa; muussa tapauksessa opinnäytetyön aloittamista edeltävän lukukauden loppuun mennessä

Uusi opinnäytetyö:

 • uuden opinnäytetyön on muodostettava itsenäinen kokonaisuus, mutta siinä voidaan käyttää osia aiemmasta opinnäytetyöstä
 • uuden opinnäytetyön vaihtoehtoja: tuote, kehittämistehtävä, artikkeli
 • opiskelijan työmäärän laajuus on 7 – 8 op, mutta MyDiakiin kirjattavana opintosuorituksena opinnäytetyön laajuus on 15 op

Osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen:

 • opiskelija osallistuu opinnäytetyön ohjaustapaamisiin, joissa hän esittelee omaa työtään
 • opiskelijalla on mahdollisuus osallistua suomen kielen ja tietotekniikan opetukseen
 • lisäksi opiskelija osallistuu opinnäytetyön julkistamisseminaariin, jossa esitarkastuksen jälkeen hän julkaisee oman työnsä

Opinnäytetyön arviointi:

 • arvioinnissa käytetään Diakin amk-tutkinnon arviointikriteereitä soveltuvin osin
 • arviointi kohdistuu pelkästään uuteen suoritukseen

Opinnäytetyön julkistaminen:

 • opinnäytetyötä ei tallenneta valtakunnalliseen Theseus-tietokantaan
 • artikkeleita voidaan ehdottaa julkaistavaksi alan ammattilehtiin ja Diakin julkaisusarjoihin

Saavutettavuusseloste