Skip to main content

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Opponentin tärkeimmät tehtävät

Tämä on OSKE-oppaan 2016 avattu versio. Mikäli tarkoituksesi oli käyttää päivittynyttä OSKE-opas 2.0 -versiota, pääset siihen tästä osoitteesta https://libguides.diak.fi/oskeopas

Liite Opponentin tärkeimmät tehtävät

  • perehtyä opponoitavaan tehtävään huolellisesti
  • antaa tehtävästä arviointikriteerien mukaan rakentavaa ja rehellistä palautetta
  • valmistella opinnäytetyöhön liittyviä kysymyksiä, jotka selvittävät tekijöiden perehtyneisyyttä aiheeseen
  • tuoda esiin opinnäytetyön vahvoja ja heikkoja puolia sekä virittää keskustelua
  • toimia seminaari-istunnon puheenjohtajana
  • esittää omat arviointinsa esitetystä opinnäytetyöstä ja sen tekijöiden toiminnasta seminaari-istunnoissa

Saavutettavuus