Skip to main content

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Opinnäytetyön käsikirjoituksen ohje

Tämä on OSKE-oppaan 2016 avattu versio. Mikäli tarkoituksesi oli käyttää päivittynyttä OSKE-opas 2.0 -versiota, pääset siihen tästä osoitteesta https://libguides.diak.fi/oskeopas

Opinnäytetyön käsikirjoituksen ohje

Opinnäytetyön käsikirjoituksen esittelyn opinnäytetyön ryhmäohjauksessa (seminaariryhmässä) tulee tapahtua vasta sen jälkeen, kun prosessin käytännöllinen toteutus on kokonaan tai hyvin pitkälle valmis. Tämä tarkoittaa erityyppisissä opinnäytetöissä eri asioita:

  1. osasuorituksista koostuvassa opinnäytetyössä osasuoritukset on tehty;
  2. tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä aineisto on kerätty, analysoitu ja raportoitu;
  3. kehittämishankkeissa kun kehittämisprosessi on toteutettu (esim. työpajat työyhteisössä pidetty ja dokumentoitu ja johtopäätökset pääosin tehty);
  4. tuotetyyppisessä opinnäytetyössä on kerätty aineisto, jonka avulla tuote voidaan tehdä, ja tuote on ainakin pääpiirteissään toteutettu.

Opinnäytetyön käsikirjoitus on tulevan opinnäytetyöraportin ensimmäinen versio. Opinnäytetyön käsikirjoituksen perusteella tulee pystyä kommentoimaan opinnäytetyötä kokonaisuudessaan. Siihen kirjoitetaan oma johdanto, jossa kerrotaan, missä vaiheessa OT-prosessi on, mitä ongelmia sillä hetkellä on vastassa sekä mihin kysymyksiin erityisesti halutaan keskustelua ja mistä asioista palautetta. Opinnäytetyön ryhmäohjauksessa saadun palautteen ja ohjaajan hyväksymisen perusteella työ etenee esitarkastukseen. Saatujen kommenttien avulla raporttia on mahdollista muokata esitarkastusta varten.

Opinnäytetyön raportin rakenne

Kirjallisten töiden toteuttaminen

Lisätty oppaaseen 16.8.2017, päivitetty 6.4.2018

Saavutettavuus