Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Tiivistelmä

Vuoden 2016 versio

*Tiivistelmä*

Tiivistelmä

Anna Liisa Karjalainen

Tiivistelmällä tarkoitetaan opinnäytetyön alussa olevaa koostetta opinnäytetyön keskeisestä sisällöstä ja tärkeimmistä tuloksista. Se on korkeintaan yhden sivun mittainen itsenäinen kokonaisuus, josta saa nopeasti täsmällistä tietoa opinnäytetyöstä.

Tiivistelmä kirjoitetaan rivivälillä 1, kun muualla tekstissä riviväli on 1,5.

Tiivistelmä on erillinen tekstilajinsa opinnäytetyöraportissa. Se on teksti toisesta tekstistä, opinnäytetyöraportista, ja sen on toimittava itsenäisesti, ilman opinnäytetyöraporttiakin. Tiivistelmää ei pidä sekoittaa johdantoon.

Vaikka tiivistelmä on opinnäytetyöraportin alussa, se kirjoitetaan viimeiseksi, kun opinnäytetyön tulokset ovat selvillä.

Tiivistelmä on opinnäytetyön käyntikortti, ja siksi on tärkeää, että se kuvaa opinnäytetyötä selkeästi, virheettömästi ja yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiivistelmän alkuun tallennettavat tiedot löytyvät seuraavasta ohjeesta:

 

Tiivistelmän sisältö vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä tutkimustyyppinen opinnäytetyö vai jokin muu toteuttamisen tapa, josta on kirjoitettu raportti. Sisältö rakentuu seuraavista asioista:

  • Opinnäytetyön tavoite ja työelämäyhteys
  • Aineisto, jos on kyseessä tutkimustyyppinen opinnäytetyö
  • Menetelmät  / Tuotoksen prosessi lyhyesti
  • Päätulokset / Tuotoksen arviointi
  • Johtopäätökset
  • Asiasanat

Asiasanat linkittävät opinnäytetyön tiedonhaun järjestelmiin ja auttavat tiedonhakijan löytämään sen.  Asiasanat merkitään tiivistelmään aakkosjärjestyksessä. YSA:n asiasanat löytyvät osoitteesta https://finto.fi/ysa/fi/

Tiivistelmä kirjoitetaan kokonaisin virkkein ja teksti jaetaan sisällön mukaan kappaleisiin.Tyyli on neutraalia ja toteavaa, eikä esimerkiksi tuotoksen arvioinnissa käytetä adjektiiveja ja sellaisia ilmaisun tapoja, joilla tekijä itse arvottaa omaa työtään.

Persoonamuotoja ei käytetä opinnäytetyön tekijän/tekijöiden oman toiminnan kuvaamisessa, vaan ne korvataan passiivilla.

Esim. Aineistonkeruumenetelmänä käytetiin teemahaastattelua.

Tuotteen toimivuutta testattiin koehenkilöiden avulla.

Aikamuotona on pääsääntöisesti imperfekti.

Tiivistelmässä ei käytetä lähdeviitteitä, sitaatteja, lyhenteitä, väliotsikoita eikä tähdentämisen ja korostamisen keinoja, kuten lihavointia ja kursiivia.

Tiivistelmä kirjoitetaan opinnäytetyön alkuun myös englanniksi. Jos teet sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia suomenkieliseen tiivistelmään, ne pitää toteuttaa myös englanninkieliseen.

Saavutettavuusseloste