Skip to main content

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Ideapaperi

Tämä on OSKE-oppaan 2016 avattu versio. Mikäli tarkoituksesi oli käyttää päivittynyttä OSKE-opas 2.0 -versiota, pääset siihen tästä osoitteesta https://libguides.diak.fi/oskeopas

Ideapaperin malli

Opinnäytetyön valitseminen ja alustava työskentelysuunnitelma

Päiväys:                                                            

Opiskelijan nimi (nimet), ryhmätunnus:                         

Tutkinto ja kelpoisuus:            

1) Työn aihepiiri, johon haluat suuntautua

 

2) Työn tarkoitus (työn tavoitteet)

 

3) Tutkimusongelma/kehittämistehtävä/ produktion muoto ja näkökulma (Mitä pyrit kuvaamaan, selvittämään, ymmärtämään, kehittämään? Mille medialle teet produktion?)

 

4) Opinnäytetyön toteutusympäristö(t), työyhteisöt, yhteistyökumppanit

 

5) Mikä valitsemassasi aiheessa kiinnostaa sinua? Miten olet päätynyt kyseiseen aihepiiriin?

 

6) Alustava työskentelysuunnitelma aikatauluineen (erityisesti valmistumisajankohta)

 

Lisätty oppaaseen 6.4.2018

Saavutettavuus