Skip to main content

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: ETUSIVU

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas

Lukijalle

Tämän oppaan tarkoitus on olla keskeinen, ohjaava väline sinulle tehdessäsi oppimistehtäviä, kehittämishankkeita, projekteja tai opinnäytetyötä OPS2015:n ja sen jälkeisten opetussuunnitelmien mukaisesti.

Oppaan ohjeistus pohjautuu Diakin pedagogisiin valintoihin (DIAKpeda) ja se auttaa hahmottamaan, mitä on osallistava, tutkiva ja kehittävä oppiminen (OSKE).

Opas on pyritty tekemään mahdollisimman selkeäksi niin, että eri tarkoituksiin tarvittava tieto on kätevästi saatavilla ja niistä on vielä linkkejä tarkentaviin dokumentteihin ja lähteisiin.

Opasta voi käyttää monin tavoin. Aluksi on kuitenkin hyvä tarkastella, mitä kaikkea siihen sisältyy. Perehdy siis vähintään otsikkotasolla kokonaisuuteen. Sen jälkeen voit hakea tarvitsemaasi tietoa ja käyttää opasta ikään kuin hakuteoksena.

Tämä ensimmäinen versio oppaasta on lukuvuoden 2016–2017 ajan koekäytössä. Tänä aikana siitä kerätään palautetta käyttäjiltä ja tehdään tarvittavia tarkennuksia tai korjauksia. Kun huomaat jonkin epäloogisuuden tai puuttuvan tiedon, anna palautetta Webropol-lomakkeella. Palautetta kerätään 31.3.2017 asti.

Kehitetään yhdessä oppaasta toimiva, niin että voit saada parhaan mahdollisen tuen omaan osallistavaan ja kehittävään oppimiseesi.

Toimituskunta

 

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas

Toimituskunta: Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Anna Liisa Karjalainen, Mervi Kivirinta, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen
Diak opetus 2
Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2016
ISBN 978-952-493-271-4,
ISSN 2343-2233

Viite: Gothóni, R., Hyväri, S., Karjalainen, A. L., Kivirinta, M., Kolkka, M. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) (2016). Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas. (Diak opetus, 2 ). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla http://libguides.diak.fi/tutkehopas

Verkkototeutus Mervi Kivirinta