Skip to main content

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

OPINNÄYTETYÖ DIAKISSA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA KIRKON ALAN PERUSTUTKINTOJEN OPINNÄYTETYÖT

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖPROSESSI

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPINNÄYTETYÖN PROSESSI (tulossa)

YLEMMÄN TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ (tulossa)

OPINNÄYTETYÖN ERILAISET TOTEUTTAMISTAVAT

TOISTA KORKEAKOULUTUTKINTOA SUORITTAVAN OPISKELIJAN OPINNÄYTETYÖ

OPPONENTIN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT (tulossa)

TIEDONHANKINTA JA LÄHTEIDEN VALINTA (tulossa)

OMAN TYÖN ESITTELY SEMINAARISSA (tulossa)

AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT

YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN ARVIONTIKRITEERIT

 

 

Saavutettavuus