Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

TIIVISTELMÄ

 

Tiivistelmällä tarkoitetaan opinnäytetyön alussa olevaa koostetta opinnäytetyön keskeisestä sisällöstä ja tärkeimmistä tuloksista. Se on korkeintaan yhden sivun mittainen itsenäinen kokonaisuus, josta saa nopeasti täsmällistä tietoa opinnäytetyöstä.

Tiivistelmä kirjoitetaan rivivälillä 1, kun muualla tekstissä riviväli on 1,5.

Tiivistelmä on erillinen tekstilajinsa opinnäytetyöraportissa. Se on teksti toisesta tekstistä, opinnäytetyöraportista, ja sen on toimittava itsenäisesti, ilman opinnäytetyöraporttiakin. Tiivistelmää ei pidä sekoittaa johdantoon.

Vaikka tiivistelmä on opinnäytetyöraportin alussa, se kirjoitetaan viimeiseksi, kun opinnäytetyön tulokset ovat selvillä.

Tiivistelmä on opinnäytetyön käyntikortti, ja siksi on tärkeää, että se kuvaa opinnäytetyötä selkeästi, virheettömästi ja yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Tiivistelmän alkuun kirjoitetaan seuraavat tiedot:

 • Tekijä tai tekijät sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä 
 • Opinnäytetyön nimi
 • Laajuus (sivut, liitteiden määrä) *)
 • Valmistumislukukausi ja vuosi
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Tutkinto
 • Tutkintonimike **)
 • Koulutus: Tämä tieto tulee vain ylempien tutkintojen opinnäytetöihin. Nimi löytyy opetussuunnitelmista  esim. Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

*) Sivumääräksi merkitään raportin varsinainen osuus, ei liitesivuja.

**) Jos tekijöinä on useamman tutkinnon suorittajia, merkitään kaikki tutkintonimikkeet pilkulla erotettuina.

Opetussunnitelmat

Tutkinnon ja tutkintonimikkeen tiedot voi tarkistaa Diakin tutkintosäännöstä  (2. §).

Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 

 Tiivistelmän sisältö vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä tutkimustyyppinen opinnäytetyö vai jokin muu toteuttamisen tapa, josta on kirjoitettu raportti. Sisältö rakentuu seuraavista asioista:

 • Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite
 • Menetelmät ja aineisto / Tuotoksen tai kehittämistyön prosessi
 • Päätulokset / Tuotoksen kuvaus ja arviointi
 • Johtopäätökset
 • Asiasanat

Tiivistelmä kirjoitetaan kokonaisin virkkein ja teksti jaetaan sisällön mukaan kappaleisiin. Tyyli on neutraalia ja toteavaa, eikä esimerkiksi tuotoksen arvioinnissa käytetä adjektiiveja ja sellaisia ilmaisun tapoja, joilla tekijä itse arvottaa omaa työtään.

Persoonamuotoja ei käytetä opinnäytetyön tekijän/tekijöiden oman toiminnan kuvaamisessa, vaan ne korvataan passiivilla.

Esim. Aineistonkeruumenetelmänä käytetiin teemahaastattelua.

Tuotteen toimivuutta testattiin koehenkilöiden avulla.

Aikamuotona on pääsääntöisesti imperfekti.

Tiivistelmässä ei käytetä lähdeviitteitä, sitaatteja, lyhenteitä, väliotsikoita eikä tähdentämisen ja korostamisen keinoja, kuten lihavointia ja kursiivia.

Tiivistelmän loppuun merkitään opinnäytetyön aihetta kuvailevat asiasanat aakkosjärjestyksessä. Asiasanat linkittävät opinnäytetyön tiedonhaun järjestelmiin ja auttavat tiedonhakijan löytämään sen.  Asiasanat merkitään tiivistelmään aakkosjärjestyksessä ja haetaan Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO). Valitse asiasanoiksi aihettasi kuvaavia sanoja sekä mahdollisen tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä myös menetelmää kuvaava sana (esim. nuoret, syrjäytyminen, ennaltaehkäisy, toimintatutkimus)

YSO (Yleinen suomalainen ontologia)

Tiivistelmä kirjoitetaan opinnäytetyön alkuun myös englanniksi. Jos teet sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia suomenkieliseen tiivistelmään, ne pitää toteuttaa myös englanninkieliseen.

Anna-Liisa Karjalainen (2016, 2020)

Saavutettavuusseloste