Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

Lukijalle

Tämän oppaan tarkoitus on olla keskeinen, ohjaava väline sinulle tehdessäsi oppimistehtäviä, kehittämishankkeita, projekteja tai opinnäytetyötä. Opas on pyritty tekemään mahdollisimman selkeäksi niin, että eri tarkoituksiin tarvittava tieto on kätevästi saatavilla ja niistä on vielä linkkejä tarkentaviin dokumentteihin ja lähteisiin. Opas julkaistaan päivittyvänä verkkojulkaisuna.

Opas jakautuu neljän osioon:

Kehittäminen ja tutkiminen -osiossa avataan osallistavan ja tutkivan kehittämisen käsitettä, kerrotaan opinnäytetyön tehtävistä ammattikorkeakouluissa sekä käsitellään tutkimusetiikkaa ja kuvataan tutkimus- ja kehittämistyön luotettavuuden arvioinnin lähtökohtia ja perusperiaatteita.

Opinäytetyö Diakissa -osio käsittelee opinnäytetyöprosessia Diakissa. Luvussa määritellään opinnäytetyön kriteerit, kuvataan opinnäyteyöprosessin eri vaiheet ja erilaiset toteutustavat sekä käsitellään teoriatiedon hankintaa ja lähteiden valintaa.

Kirjallisten töiden toteuttaminen ja lähteistys -osio on monipuolinen työkalu opinnäytetyön, oppimistehtävien tai julkaisujen kirjoittajille. Osiossa käsitellään yhdessä kirjoittamista, kirjallisten töiden kieltä ja tyyliä sekä annetaan ohjeet lähdeviitteiden ja lähdeluettelon laadintaan.

Tekstin ohjeet ja mallipohjat -osiosta löytyy ohjeita opinnäyteyöproseein eri vaihessa kirjoitettaville teksteille. Osiossa on myös valmiit Diakin asetusten mukaiset mallipohjat oppimistehtävien ja opinnäytetyöraporttien kirjoittamista varten sekä kirjoittamiseen ja tekstinkäsittelyyn liittyviä ohjeita.

Opasta voit käyttää monin tavoin. Aluksi on kuitenkin hyvä tarkastella, mitä kaikkea siihen sisältyy. Perehdy siis vähintään otsikkotasolla kokonaisuuteen  Sen jälkeen voit hakea tarvitsemaasi tietoa ja käyttää opasta ikään kuin hakuteoksena.

Toimituskunta

 

Anna oppaasta palautetta

Viite (APA 7)

Karjalainen, A. L., Kivirinta, M., Nylund, M., Valtonen, M., & Vesterinen, O. (toim.). (2020). Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0. (Diak opetus, 7 ). Diakonia-ammattikorkeakoulu.  http://libguides.diak.fi/oskeopas

Tämän oppaan aikaisempi versio on ilmestynyt  2016:

Gothóni, R., Hyväri, S., Karjalainen, A. L., Kivirinta, M., Kolkka, M., & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) (2016). Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas. (Diak opetus, 2). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://libguides.diak.fi/tutkehopas

Saavutettavuusseloste