Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

Opinnäytetyön aiheen valitseminen ja alustava työskentelysuunnitelma

Päiväys:                                                            

Opiskelijoiden nimet ja ryhmätunnukset / opiskelijan nimi ja ryhmätunnus:                       

Tutkinnot ja kelpoisuudet:    

Opinnäytetyön ideapaperi 

 1.  Opinnäytetyön aihepiiri, johon haluatte suuntautua
   
 2.  Opinnäytetyön tarkoitus (työn tavoitteet) 
   
 3.  Tutkimusaiheen tai kehittämistehtävän alustava kuvaus: Mitä pyritte kuvaamaan, selvittämään, ymmärtämään tai kehittämään? Oletteko tekemässä tutkimus- vai kehittämispainotteista opinnäytetyötä?  
   
 4.  Opinnäytetyön toteutusympäristö(t), työyhteisöt, yhteistyökumppanit 
   
 5.  Miten opinnäytetyönne hyödyttäisi työelämää? 
   
 6. Mikä valitsemassanne aiheessa kiinnostaa teitä? Millaista osaamista tämä opinnäytetyö kehittäisi teissä?
   
 7. Alustava työskentelysuunnitelma aikatauluineen (erityisesti valmistumisajankohta)  

Saavutettavuusseloste