Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

Opinnäytetyön aiheen valitseminen ja alustava työskentelysuunnitelma

Päiväys:                                                            

Opiskelijoiden nimet ja ryhmätunnukset / opiskelijan nimi ja ryhmätunnus:                       

Tutkinnot ja kelpoisuudet:    

Opinnäytetyön ideapaperi 

 1.  Opinnäytetyön aihepiiri, johon haluatte suuntautua
   
 2.  Opinnäytetyön tarkoitus (työn tavoitteet) 
   
 3.  Tutkimusaiheen tai kehittämistehtävän alustava kuvaus: Mitä pyritte kuvaamaan, selvittämään, ymmärtämään tai kehittämään? Oletteko tekemässä tutkimus- vai kehittämispainotteista opinnäytetyötä?  
   
 4.  Opinnäytetyön toteutusympäristö(t), työyhteisöt, yhteistyökumppanit 
   
 5.  Miten opinnäytetyönne hyödyttäisi työelämää? 
   
 6. Mikä valitsemassanne aiheessa kiinnostaa teitä? Millaista osaamista tämä opinnäytetyö kehittäisi teissä?
   
 7. Alustava työskentelysuunnitelma aikatauluineen (erityisesti valmistumisajankohta)  

Saavutettavuusseloste